หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ขอยุติการใช้เวปไซต์นี้ภายในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๕
โดย : admin
อ่าน : 146
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เรียน พระอาจารย์ธวัชชัย สุตธมฺโม พระภิกษุ สามเณรและญาติโยม ผู้ติดตามเวปไซต์ของวัดจำปาทองทุกท่าน  เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื่อไว้รัสโคโรน่า (covid - ๑๙)  ได้ระบาด admin ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่วัดจึงไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของวัดและพระอาจารย์ประกอบกับปัจจุบันทางวัดได้เปิด เฟสบุ๊คของวัดแล้ว  ซึ่งสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของวัดและพระอาจารย์ได้ง่าย อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน    admin จึงขอแจ้งข่าวให้ทราบว่า เวปไชต์นี้จะปิดภายในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๕ หากผิดพลาดประการใดขอโปรดอภัยด้วย